இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் 23-06-2022 | பெற்றோலுக்கு வரிசையில் நிற்க தேவையில்லை

2 Views
Published
இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் 23-06-2022 | பெற்றோலுக்கு வரிசையில் நிற்க தேவையில்லை | மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி

#gotabayarajapaksa #ranilwickramasinghe #samugamnews
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment