'அம்மா பிடிக்குமா? இந்த வீடியோவும் பிடிக்கும்..' கலங்க வைத்த தாய் பசுவின் பாசப்போராட்டம்❤️

5 Views
Published
கன்று ஈன்ற பசு, கன்றுக்குட்டியை பைக்கில் கொண்டு சென்றதால் 2 கி.மீ. தூரம் தாய்ப்பசு பின்னால் ஓடிய காட்சி நெகிழ வைத்தது .

#Cow | #Mother | #Amma | #Walking | #Running | #Love | #motherlove

Copyright Disclaimer - The following image/audio/video material is strictly meant for News Reporting purpose. All credits go to the owner of the material. If you are the owner or if you have any problem in the material being reported, please directly message us, or email us at [email protected] with the video or post link. We will respond immediately.
Credits : https://www.instagram.com/reel/CeWXEkPFz19/?igshid=NDBlY2NjN2I=

Entri app description-

For More Details and Offers About the Entri’s Career Hacking Course, Kindly Fill : https://bit.ly/3NLOAMr

Download Entri App Now :https://entri.sng.link/Bcofz/8q46v/zf8d

Contact Details for Entri's Career Hacking Course : +91 82968 39747

Subscribe - https://bwsurl.com/bairs We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires - Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://bwsurl.com/adv

Reviews & News, go to https://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer's own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://bwsurl.com/btv
Behindwoods Air ▶ https://bwsurl.com/bair
Behindwoods O2 ▶ https://bwsurl.com/bo2
Behindwoods Ice ▶ https://bwsurl.com/bice
Behindwoods Ash ▶ https://bwsurl.com/bash
Behindwoods Gold ▶ https://bwsurl.com/bgold
Behindwoods TV Max ▶ https://bwsurl.com/bmax
Behindwoods Walt ▶ https://bwsurl.com/bwalt
Behindwoods Ink ▶ https://bwsurl.com/bink
Behindwoods Cold ▶ https://bwsurl.com/bcold
Behindwoods Swag ▶ https://bwsurl.com/bswag
Category
▷Behindwoods Air

Post your comment

Comments

Be the first to comment