100% தடுப்பூசி இயக்கம் ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உறுதி

3 Views

Published
100% தடுப்பூசி இயக்கம் ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உறுதி
#MaSubramanian #DMK #MKstalin

Category
▷Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment