இலங்கையின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்-23.06.2022- Srilanka Tamil News | Srilanka News | About SriLanka

5 Views
Published
#LankaSri #SriLankaCurrentSituation #colombonews #slnews #ranil #GotabayaRajapaksa #MahindaRajapaksa #ColomboNewsToday #justice #SriLankaNewsTamilToday #namal #galleface #SriLankaParliament #gascylinder #powercut #lka #GotabayaRajapaksa #Ranil #SriLankaArmy #Namal #ColomboProtest #SriLankaNews #EconomicCrisis #GoHomeGota #GotabayaRajapaksaLatestNews

#gascylinder #petrol #petroldieselprice #petrolpricehike #srilankaarmy #namal #colombonews #colomboprotest #srilankanews #economiccrisis #aboutsrilanka #gohomegota #gotabayarajapaksalatestnews

#LankasriNews #Colombo​NewsToday #SriLankaNewsToday #Todayrenddingnews #CurrentUpdate #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #Lankasri​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​
#SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka

Visit for more news: http://www.lankasri.com/

Subscribe to us: https://www.youtube.com/user/lankasrinews/video?sub_confirmation=1

Facebook: https://www.facebook.com/lankasri?ref=hl
Website: https://lankasri.com/

Find more Tamil Sri lanka latest news online.

#lankasri #lankasrinews #lankasrinewstoday #tamilwin #tamilwinnews #tamilwintamil #lankasritamilnews #tamilwinnewstoday #jvp #jvpnews #jvpnewstoday #manithan #manithannews #canadamirror #canadamirrornews #lankasritv

Post your comment

Comments

Be the first to comment