உண்மையில் Tamil Nadu மக்கள் Neet Exam குறித்து என்ன சொல்கிறார்கள்? Public Opinion on NEET Exam

2 Views
Published
Public Opinion on NEET Exam: உண்மையில் Tamil Nadu மக்கள் Neet Exam குறித்து என்ன சொல்கிறார்கள்?

#NEET #Medical #EducationSubscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
BBC News Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment