மதியநேர பிரதான செய்திகள் 23.06.2022 | Samugam news

8 Views
Published
மதியநேர பிரதான செய்திகள் 23.06.2022 | 30 நாட்களாக நங்கூரமிட்ட கப்பல் அமைச்சர் தகவல்.! | எரிபொருள் வரிசை இன்றுடன் முடிவடைகின்றது! | Samugam news

#todaynews #gotabayarajapaksa #ranilwickremesinghe #samugamnews
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment