மதியநேரச் செய்திகள் - 23.06.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka News | Lunch Time

1 Views
Published
#LankasriNews #SriLankaCurrentSituation #ColomboNewsToday #SriLankaLatestNews #Ranil #PeoplePower #MahindaRajapaksa #Rajapaksa #gascylinder #gascylinderprice #GalleFaceLive #SrilankaBreakingNews #Ranil #RajapaksaFamily #Mahinda #GotabayaRajapaksa #ColomboNews #GoHomeGota #mahindarajapaksa #protest #gohomerajapaksas #gotagogama #people #peoplepower

#Colombo​NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #Lankasri​ #Tamilwin​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​

#SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka

Visit for more news: http://www.lankasri.com/

Subscribe to us: https://www.youtube.com/user/lankasrinews/video?sub_confirmation=1

Facebook: https://www.facebook.com/lankasri?ref=hl
Website: https://lankasri.com/

Find more Tamil Sri lanka latest news online.

#lankasri #lankasrinews #lankasrinewstoday #tamilwin #tamilwinnews #tamilwintamil #lankasritamilnews #tamilwinnewstoday #jvp #jvpnews #jvpnewstoday #manithan #manithannews #canadamirror #canadamirrornews #lankasritv

Post your comment

Comments

Be the first to comment