பொழுது போக்கு காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்யும் முதற்தர இணையத்தளம் தமிழ்.

Pattampoochi 4 ★ Tamil nursery rhymes and stories in full HD

29 Views
Published
Pattampoochi 4 in full HD ★ Children's stories and nursery rhymes for children from the creators of Pupi & Kathu ♥ Please support us to create new videos Subscribe: https://bit.ly/2KZKGBN

0:49 | 7:36 | 11:02 | 17:58 | 21:17 | 27:18 | 31:32

1) Emperor goat story (சக்கரவர்த்தி ஆடு) | 0:49
2) Train song Nursery song (ரயில் வண்டி பாடல்) | 7:36
3) Tiger and villager Folk story (புலி கதை) | 11:02 |
4) Mudball and Dry leaf song (மண்ணாங்கட்டியும் காஞ்ச எலியும்) | 17:58 |
5) Tiger's marriage (புளியோட கல்யாணம்) | 21:17 |
6) Elephant song (யானையோட பாட்டு) | 27:18 |
7) Undan and Undi Folk story (குண்டம்மா குண்டப்பா) | 31:32

வணக்கம் நண்பர்களே. உங்கள் சிரிக்க வெக்கக்கூடிய நாலு அற்புதமான கதைகளும் கூடவே மூணு பாட்டுகளோடையும் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன். என்ன சந்தோஷமா ? முதல்ல நம்ம ஒரு கத கேக்கலாம். ஆரம்பிக்கலாமா ?

Welcome dear friends, I invite all of you to the fourth volume of Pattampoochi. I have come with four folk stories that will make you laugh your heart full and three interesting songs. Are you happy? The first number is a story from Tamil. One day a goat from the country side reached the woods, but soon came a lion. Who would have scared? Goat or the lion? Come lets see the story.

Pattampoochi is the superhit Tamil cartoon series for children. Pattampoochi is basically a compilation of songs and stories from Indian folk. Children's content from indian folk is vast and diverse like the culture. The songs include lullabies, counting rhymes, and a lot more. The traditional songs and stories are transmitted through an oral tradition most of them where lost in time. Many attempts were made to revive them. Pattampoochi is the most successful one.

The 3D animated content of Pattampoochi is presented by "Twinkle' the cute doll character. The sweet music, cute characters and colourful execution make pattampoochi a superhit. Four volumes of Pattampoochi hasbeen released so far and each one is unique in nature. This is the latest version of Pattampoochi (pattampoochi 4). The content is stories and songs from various states of India.

1) Emperor goat story (சக்கரவர்த்தி ஆடு) | 0:49
Once a goat from a village lost his way and reached a forest. The goat was surprised seeing the greenery of the woods.

2) Train song Nursery song (ரயில் வண்டி பாடல்) | 7:36

Next is a song on train. " Ku kooo ku kooo runs the train, Whistling past runs the train, Eating coal runs the train, Drinking water runs the train " Remember, this is an old train. This is a song sung by your parents when they were children, go and ask. Call them too, we can all sing together.

★ Lyrics
கூ...கூ...கூ...ரயில் வண்டி
கூவி போகிற ரயில் வண்டி
நிலக்கரி தின்கிற ரயில் வண்டி
தண்ணீர் குடிக்கும் ரயில் வண்டி

பகலில ஓடும் ரயில் வண்டி
சோர்ந்து நிக்கிற ரயில் வண்டி
தோசை கேட்க்கும் ரயில் வண்டி
ஓயாது ஓடும் ரயில் வண்டி
பகலில ஓடும் ரயில் வண்டி
சோர்ந்து நிக்கிற ரயில் வண்டி
தோசை கேட்க்கும் ரயில் வண்டி
ஓயாது ஓடும் ரயில் வண்டி

3) Tiger and villager Folk story (புலி கதை) | 11:02 |
Next is a story from the northern states. Once a pious man saved a tiger, but the tiger wanted to eat him. Then came a cunning savior, don’t you want to know what he did, come lets see the story.

4) Mudball and Dry leaf song (மண்ணாங்கட்டியும் காஞ்ச எலியும்) | 17:58 |
Once upon a time there were two friends, a ball of mud and a dry leaf. One day they went on a pilgrimage to Kasi. Then came the wind and the rain. Let us sing a song about this folk tale

★ Lyrics
★ மண்ணாங்கட்டியும் காஞ்ச இலையும்
கட்சிக்கு நடந்து போறாங்க
மண்ணாங்கட்டியும் காஞ்ச இலையும்
கட்சிக்கு நடந்து போறாங்க

மண்ணாங்கட்டியோ ரட்சகனாக காஞ்ச
இல மேல ஏறி நின்னான்
அடி சிரித்தும் பாடி ரசித்தும் மீண்டும்
பயணம் செஞ்சாங்க

மண்ணாங்கட்டியோ ரட்சகனாக காஞ்ச
இல மேல ஏறி நின்னான்
அடி சிரித்தும் பாடி ரசித்தும் மீண்டும்
பயணம் செஞ்சாங்க

வானம் இருண்டுதான் வந்திருச்சு
பேய் மழை உடனே பேய்த்திருச்சு
வானம் இருண்டுதான் வந்திருச்சு
பேய் மழை உடனே பேய்த்திருச்சு
காஞ்ச இல இப்போ ரட்சகனாக
மீண்டும் பயணம் செஞ்சாங்க

வானம் மீண்டும் இருண்டு வந்திருச்சு
மழையும் காற்றும் சேர்ந்து வந்திருச்சு
வானம் மீண்டும் இருண்டு வந்திருச்சு
மழையும் காற்றும் சேர்ந்து வந்திருச்சு

5) Tiger's marriage (புளியோட கல்யாணம்) | 21:17 |
Friends, have you gone for a wedding, I know you had the tasty meal too. Can you tell how a tiger’ marriage would be? Here’s a tale on a tiger’s marriage, this story is from the north eastern states.

6) Elephant song (யானையோட பாட்டு) | 27:18 |
Next item is a song about elephant. Once a tailor befriended an elephant, giving him banana everyday. But one day he tricked him. Lets sing a song about this tale, come on dear friends.

ரெங்கநாதன் ஊரில் ஒரு கொம்பன் யானை
கெட்டிக்காரன் சுட்டுக்காரன் கொம்பன் யானை

ஆற்றில் அவன் குளிப்பதற்கு போகும் போது
வழியில் உளள தையல் கடையில் வந்து நிற்பான்.
தையல்காரன் எப்பொழுதும் பழம் கொடுப்பான்.
பழம் உண்ட பிறகு அவன் ஆற்றில் இறங்குவான்

SUSCRIBE Butterfly Our English Channel: https://bit.ly/35B0GSE

SUBSCRIBE Manjadi: https://bit.ly/2Oovi49

SUBSCRIBE Hibiscus Media: https://bit.ly/358qu8w

#Pattampoochi #பட்டாம்பூச்சி
Category
▶Tamil Cartoon

Post your comment

Comments

Be the first to comment