பிரான்ஸில் முடக்க நிலை அமுல்படுத்துவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி மக்ரோன் வெளியிட்ட தகவல்

4 Views

Published
பிரான்ஸில் தடுப்பூசி போடப்படாதவர்களுக்கு முடக்க நிலையை அமுல்படுத்துவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி இம்மானுவேல் மக்ரோன் பதிலளித்துள்ளார்.
Category
Iconic Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment