இது இருந்தால் நீங்கள் போகும் இடம் எல்லாம் ஸ்மார்ட் டிவி ம XIAOMI Wanbo T2MAX Projector Review

1 Views

Published
Xiaomi Wanbo T2MAX 1080P Mini LED Projector
buy here: https://ban.ggood.vip/10qSN

Coupon code: BGIDH516
The price with coupon:10992.05INR
The price without coupon:20094.40INR

Banggood BLACK FRIDAY CRAZY SALE
Hot Items Up To 60% Off:https://ban.ggood.vip/10vHq

the expected delivery time:20-30days

Official Telegram Group:
https://t.me/tamiltechguruji (Join Telegram group for Giveaway and Money Earning Opportunity Updates)

Daily Dose
Flipkart Link: https://clnk.in/q3q9
Amazon Link https://amzn.to/2yd0JIP
Banggood Link https://goo.gl/rAxPGc

Official Tamil Techguruji Lite Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttglite.you

Windows10 Official TTG App Link https://www.microsoft.com/en-us/store/p/tamil-techguruji/9nj3mqg251rt

Chrome Store App link
https://chrome.google.com/webstore/detail/tamil-techguruji/cdljkigmnoiacfnhdohdheeicifjmkbl

Hangout Group
https://hangouts.google.com/group/HExvRKCd5BQq8uvW2

Pure Banking Video's
http://youtube.com/tamilbanking

Tamil Consumer : http://youtube.com/tamilconsumer

Follow Us on Social Media
YouTube : http://www.youtube.com/tamiltechguruji
Facebook: http://www.facebook.com/tamiltechguruji
Twitter : http://www.twitter.com/tamiltechguruji
Instagram : http://www.instagram.com/tamiltechguruji
Google Plus : http://plus.google.com/+tamiltechguruji
Website : http://www.tamiltechguruji.com
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/TamilTechguruji/

For TTG VIP Membership Benefits: https://www.youtube.com/channel/UCT4J70qT-6HE94d_bAjGg4A/join
Amazon Easy Store Business in Tamil

#Projector #XIAOMI #Wanbo #SmartProjector #TamilTechguruji #TTG #TechWithTTG
Category
▷Tamil Science & Technology

Post your comment

Comments

Be the first to comment