இன்றைய பிரதான செய்திகள் - 13.10.2021 | Samugam news

2 Views

Published
இன்றைய பிரதான செய்திகள் - 13.10.2021| Samugam news

-எரிபொளுள் விலை அதிகரிக்கும்: ஒன்றும் செய்யமுடியாது: அமைச்சர் கம்மன்பில கைவிரிப்பு
-அதிபர், ஆசிரியர்களின் போராட்டம் தொடரும் என அறிவிப்பு!
Category
▷Samugam News

Post your comment

Comments

Be the first to comment