மரண காமெடி.. வயிறு குலுங்க சிரிங்க இந்த காமெடி-யை பாருங்கள் # Tamil Comedy Scenes

5 Views
Published
மரண காமெடி.. வயிறு குலுங்க சிரிங்க இந்த காமெடி-யை பாருங்கள் # Tamil Comedy Scenes
Tamil cinema is the Indian filmmaking industry of Tamil-language motion pictures. It is based in Chennai, Tamil Nadu, India,[3] in the Kodambakkam neighbourhood, leading to the industry's nickname Kollywood, the word being a portmanteau of Kodambakkam and Hollywood.[4][5][6]

The first Tamil silent film, Keechaka Vadham, was made by R. Nataraja Mudaliar in 1918.[7] The first talking motion picture, Kalidas, was a multilingual and was released on 31 October 1931, less than seven months after India's first talking motion picture Alam Ara.[8] By the end of the 1930s, the legislature of the State of Madras passed the Entertainment Tax Act of 1939.

Tamil cinema later had a profound effect on other filmmaking industries of India, establishing Madras (now Chennai) as a secondary hub for Hindi cinema, other South Indian film industries, as well as Sri Lankan cinema.[9][10] Over the last quarter of the 20th century, Tamil films from India established a global presence through distribution to an increasing number of overseas theatres in Singapore, Sri Lanka, Malaysia, Japan, the Middle East, parts of Africa, Oceania, Europe, North America and other countries.[11][12] The industry also inspired independent filmmaking in Sri Lanka and Tamil diaspora populations in Malaysia, Singapore, and the Western Hemisphere.[13]
Category
Tamil Comedy

Post your comment

Comments

Be the first to comment