மக்கள் தீர்ப்பு : மாநிலங்களுக்கு துரோகம் இழைக்கப்படுவதாக தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சொல்வது?

6 Views
Published
மக்கள் தீர்ப்பு : மாநிலங்களுக்கு துரோகம் இழைக்கப்படுவதாக தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சொல்வது?

Subscribe ➤ https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Check out our Daily News Playlist:

Category
▶Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment