பார்க்கவே முடியல...'இந்த விளம்பரங்களை உடனே நிறுத்துங்க '..ஒளிபரப்பாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை

1 Views
Published
.இந்த விளம்பரங்களை உடனே நிறுத்துங்க ..ஆணோ, பெண்ணோ உள்ளாடை அணிந்திருப்பது போன்ற விளம்பரங்கள் சமூகத்தைப் பாதிக்கும் என அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

#Underwear #Television #Tamilnews


Drone Zone India ( D Z I )

Skywalk Drobotics proudly presents
Category
►Behindwoods Air

Post your comment

Comments

Be the first to comment