ஐபிசி தமிழின் பிரதான செய்திகள் - 23.06.2022 | Srilanka Latest News | Srilanka Tamil News

5 Views
Published
#srilankanews #ibctamilnews #jaffnanews​ #SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka

#Srilankaprotesttoday #Srilankaprotesttoday #srilankatodaynews #gohomegotaprotest #gallefaceprotesttoday #colomboprotest #Colomboprotesttoday #gohomegota #ibctamilnews #jaffnanews​ #srilankanews #ibctamilnewslive #ibctamilnewstoday #ibctamilnewstrending

Stay connected with us:

Subscribe us : https://goo.gl/T4LvFu

YouTube : https://www.youtube.com/c/IBCTamilNews

Facebook : https://www.facebook.com/IBCTamilSriLanka

Twitter : https://twitter.com/IbcSrilanka

Google+ : https://plus.google.com/+IBCTamilTV

Website : http://www.ibctamil.com/

Instagram : https://www.instagram.com/ibctamilsrilanka/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@ibctamilsrilanka?lang=en
Category
IBC Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment