இலங்கையின் மதிய நேர முக்கிய செய்திகள்-19.11.2021|Today Switzerland Foreign|Basil Rajapaksa Announced

Your video will begin in 15
Skip ad (0)
விளம்பரம் மீது கிளிக் செய்யவும்
4 Views
விளம்பரம் மீது கிளிக் செய்யவும்
Published
Title:இலங்கையின் மதிய நேர முக்கிய செய்திகள்-19.11.2021|Today Switzerland Foreign|Basil Rajapaksa Announced
#basil_rajapaksa #Risadbadhiudeen#champikaranawaka #hirunikapremachandra #breakingnews #covidsl #srilankalatestnews #coronanews #todaynews #todaynews #todaynews #covidsrilanka #todaynews #Alisabry #Mahintha #Jaffna#News#lankatoday#Srilankatamilnews#todaysrilankanews#srilankalatestnews#Srilankatodaynews#JaffnaTamilNews#JaffnaNews#TodayJafgnaNews,#Jaffnatamil#tamilnews#todaynews#breakingnews#news1st#Srilankatamilnewstoday#srilankanewsTamil#Tamilsrilankanews#Covid19#CovidSrilanka#CoronaVirus#CovidSL#CoronaNews#TodayCorona#TodayNewsCorona#இலங்கையின்இன்றையசெய்திகள்#இலங்கையின்முக்கியசெய்திகள்#இலங்கையின்பிரதானசெய்திகள்#காலைநேரசெய்திகள்#இலங்கைசெய்தி#இலங்கைதமிழ்செய்திகள்#இலங்கையின்இன்றையசெய்திகள்#இலங்கைசெய்திகள்தொகுப்பு#கொரோனாசெய்திகள்#இரவுநேரசெய்திகள்#மாலைநேரசெய்திகள்
Category
▷JAFFNA TAMIL TV

Post your comment

Comments

Be the first to comment