லண்டனில் இலங்கையை சேர்ந்த தமிழ் குடும்பத்திற்கு நேர்ந்த கதி

2 Views

Published
இந்த குடும்பத்தினர் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த வீட்டில் குடியேறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Category
Iconic Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment