ஜெய்பீம் மறுபக்கம்.. வாரிசு வாய் திறந்தால் அதோகதி.. | அட்ராசிட்டி ஆறுமுகம் EP- 67 | Jai Bhim Movie |

1 Views

Published
ஜெய்பீம் மறுபக்கம்.. வாரிசு வாய் திறந்தால் அதோகதி.. | அட்ராசிட்டி ஆறுமுகம் EP- 67 | Jai Bhim Movie |

#Chanakyaa #Pandey #AtrocityArumugam #JaiBhim #Suriya #JaiBhimMovie #SuriyaControversy #JaiBhimSuriya

சாணக்யா!

அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம்.


A Tamil media channel focusing on ,

Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment.

Connect with Chanakyaa:

SUBSCRIBE US to get the latest news updates: https://www.youtube.com/Chanakyaa

Visit Chanakyaa Website - http://chanakyaa.in/v1/

Like Chanakyaa on Facebook - https://www.facebook.com/Chanakyaa-832899687046439/

Follow Chanakyaa on Twitter - https://twitter.com/ChanakyaaTv

Follow Chanakyaa on Instagram - https://www.instagram.com/chanakyaa_tv/?hl=en

Android App - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.chanakyaa
Category
Chanakyaa

Post your comment

Comments

Be the first to comment