பிரான்ஸ் ஊடகங்களில் தலைப்பு செய்தியாகிய இலங்கையின் பரிதாப நிலை

5 Views
Published
இலங்கை தீவிர பொருளதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள நிலையில் வயது குறைந்த பெண்களை வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு அனுப்ப அரசாங்கம் இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளது.
Category
Iconic Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment