பிரித்தானியாவில் உதவி தொகை பெறும் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்

0 Views
Published
பிரித்தானியாவில் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்காக உதவி தொகை பெறும் மக்களை அதிக நேரம் பணி செய்யுமாறு அமைச்சர்களினால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
Category
Iconic Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment