பயிற்சியாளர் பதவிக்கு அடுத்து புதிய பொறுப்பை ஏற்ற Ravi Shastri.. காரணம் என்ன ?

4 Views

Published
இந்திய பயிற்சியாளர் பதவிக்கு அடுத்ததாக புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட RAVI SHASTRI... LLC -ல் புதிய பொறுப்பு...
#RAVISHASTRI #LLC #BCCI #TEAMINDIA

Milky mist description : www.milkymist.com

Eltoro Description :

Eltoro premium men’s wear collection - 100% cotton - Be the Bullish Man !

Get Ready for Diwali Sale - Flat 50% Off on all products, only on

https://www.eltorofashions.com/?utm_source=BW&utm_medium=Youtube&utm_id=Behindwoods

Eltoro Fashions
284, Sakthi Avenue, 2nd Cross Street
Gerugambakkam, Chennai-600 128

Contact - +91 77088 13913

Mail us @ - [email protected]

Facebook - https://www.facebook.com/eltorofashions/

Instagram - https://www.instagram.com/eltoro.mens/

Subscribe - https://goo.gl/oMHseY We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires - Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://goo.gl/a3MgeB

Reviews & News, go to https://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer's own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodstv
Behindwoods Air ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsair
Behindwoods Ice ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsice
Behindwoods Ash ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsash
Behindwoods Gold ▶ https://www.youtube.com/c/behindwoodsgold
Behindwoods TV Max ▶
https://youtube.com/channel/UCgBgmpLPPGbDkReJPUw7lIQ
Behindwoods Walt ▶ https://www.youtube.com/channel/UCHr6g5M32kY4ya25fHHlCPQ
Behindwoods Om ▶ https://www.youtube.com/channel/UCcv9wetXyV6s3azXtOX4I-Q
Category
▷Behindwoods Air

Post your comment

Comments

Be the first to comment