விளம்பரசேவை

இலவச மற்றும் கட்டண விளம்பரசேவை

எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய குறைந்த பட்ச விலையில் மாதாந்தம் Rs-1500/- ரூபாய்யில் இருந்துஅளவு, மற்றும் காலம் என்பவற்றைப் பொறுத்து Rs-25,000/- வரை கட்டணத்தில் மாறுபாடு இருக்கும்

மேலதிக தகவல்களுக்கு Contact இற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டண விளம்பர விபரங்கள்

Banner Size and Place

/Rate/Month

720×90 : Top Banner

Rs 25,000/Month [Next with Logo]

468×60 : Zone 1

Rs 10,000/Month [Below Latest News]

700×100 : Zone 2

Rs 8,000/Month [Above News]

468×60 : Zone 3

Rs 7,000/Month [Below News]

320×200 : Top Right

Rs 8,000/Month [Sidebar Top]

320×180 : Side

Rs 5,000/Month [Sidebar Middle]

320×120 : Side

Rs 3,000/Month [Sidebar Middle]

320×100: Right

Rs 1,500/Month [Sidebar Bottom]

 

 

 

இலவச விளம்பரங்கள்

விபரம்

Rate/Month

மரண அறிவித்தல்

இலவசம் – Free

நினைவஞ்சலி

இலவசம் – Free

கண்ணீர் அஞ்சலி

இலவசம் – Free

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

இலவசம் – Free

திருமண வாழ்த்து

இலவசம் – Free

மாவீரர் நினைவுகள்

இலவசம் – Free