74 வ ய தில் இ ர ட்டை குழந்தைகளை பெற்ற தம்பதி…!! சில நாட்களிலேயே அவரது க ண வருக்கு நே ர்ந்த ப ரி தாபம்..!! அ தி ர்ந்து போன உற வினர்கள்…!!

ஆந்திர மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் உள்ள தக்‌ஷராமம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜா ராவ். இவருக்கும் மங்கம்மா (74) என்பவருக்கும் 1962-ம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இந்த தம்பதிக்கு நீண்ட கா லமா க கு ழ ந்தைகள் இ ல்லா மல் இருந்தது. இதனால் ஒரு குழந்தையாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எ ண் ணத்துடன் நீண்டகாலமாக பல்வேறு மருத்துவர்களை அணுகி சி கி ச்சை பெற்றுவந்தனர்.

ஆனால் சி கி ச்சையில் எந்த வித மு ன் னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.முய ற் சியை கைவி டாத மங்கம்மா தம்பதியினர் 2018-ம் ஆண்டு நவம்பரில் கு ண் டூரில் உள்ள அகல்யா ம ரு த்து வ மனைக்கு வந்தனர். ம ருத்து வம னையின் டாக்டர் ஷானக்கயலா அருணா இந்த சவாலான சா  த னையை ஏற்றுக்கொண்டார். மங்கம்மாவின் உ டல்  நி லையை ஆய்வு செய்த மருத்துவர்கள் குழந்தை பெ ற் றெடுப்பதற்கான மு ழு உ டல்  தகுதி பெ ற்றி ருப்பதை உணர்ந்தனர்.

இதையடுத்து, ஜனவரி மாதம் ஐ வி எஃப் மூலம் செ யற்கை கரு வூ ட்ட ல்  நிக ழ்த்தப்பட்டு மருத்துவர்களின் தீ வி ர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தார்.இந்நிலையில், மங்கம்மா தனது 74-வது வயதில் சி சே ரியன் மு றையில் இ ர ட்டை பெ ண் குழ ந் தைகளை இன்று பெ ற் றெடுத்தார்.

தாய் மற்றும் குழந்தைகள் நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.தனது 74-வது வ யதில் இ ர ட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்ததன் மூலம் அ தி க வயதில் குழந்தை பெற்றெடுத்த பெண் என்ற கி ன் னஸ் சாத னை யை மங்கம்மா நிகழ்த்தியுள்ளார்.

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles