விட்டுட்டு போய் 5 நிமிஷம் கூட ஆகல.. பட்டப்பகலில் பல்சர் பைக் திருட்டு.. பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகள்

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
#NewsTamil24X7
விட்டுட்டு போய் 5 நிமிஷம் கூட ஆகலபட்டப்பகலில் பல்சர் பைக் திருட்டு.. பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகள் | Dindigul | Bike Theft | CCTV Footage

#Dindigul #BikeTheft #CCTVFootage #newstamil24x7

About the channel:

News Tamil 24x7 is a 24-hour Tamil news channel. News Tamil 24x7 brings you the latest news on politics, economy, sports, panel discussions with eminent personalities, and noteworthy commentaries.

Follow us for more updates:

Facebook: https://facebook.com/newstamiltv24x7
Twitter: https://twitter.com/newstamiltv24x7
Instagram: https://instagram.com/newstamiltv24x7
Telegram Channel: https://newstamiltv24x7
Website: https://newstamil.tv
Category
▷Tamil News
Tags
news tamil 24x7, news tamil, news tamil channel

Post your comment

Comments

Be the first to comment