வவுனியாவில்வெடிகுண்டு!! பாடசாலைகளில் பதற்றநிலை - குவிந்த பொலிசார் | 26.05.2023 | s ri lanka paper

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
#maveerarnal #maveerarnal2022 #maverarnallondon #maveerarday #maveerarday2022 #maveerarnallive #maveerarnallive2022 #maveerarnalstatis #maveerarnalspeech #maveerarnalvideo #LankasriNews #Colombo​NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #Lankasri​ #Tamilwin​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​ #SrilankaCurrentSituation #colombonews #colombonewstoday #Srilanka #SrilankaTamilNews #colomboprotest #colombotamilnews #SriLankaNews #JaffnaNews #IbcTamilNews #TamilNews #SriLankaTamilNews #SriLankaEconomy #SrilankaToday #ColomboNews #இலங்கைசெய்திகள் #ஸ்ரீலங்காசெய்திகள் #யாழ்செய்திகள் #யாழ்ப்பாணசெய்திகள் #தமிழ்செய்திகள் #News1st #News1stTamilNews #Newsfirst #NewsfirstTamilNews

#IbcTamilNews #IbcTamil #IbcTamilSrilanka #IbcNews #SrilankaUpdates #SrilankaCurrentUpdates #LankaNews #LankaSri #LankaSriTamilNews #TamilWin #Lanka24 #Lanka24TamilNews #WorldNews #TamilNews #SLNews #Lka #LankaNewsUpdates #SrilankaNews #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​ #Colombo​NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #Protest #ColomboProtest #JaffnaProtest

#srilankaeconomiccrisis #srilankaeconomy #srilankacrisis #Gotabaya #Ranil #Sajith #Mahinda #Srilankapolitics #GotabayaRajapaksa​ #SriLankaUn​ #UnMeeting​ #SriLankaInGeniva​ #SriLankaWarCrime​ #SriLankaWarCrimeInGeneva​ #Geneva​ #MichelleBachelet​ #HumanRightsCouncil​ #tnpf​ #SriLankaUn​ #SriLankaNews​ #tna​ #SriLankaTamilNews #JoeBiden #GotabhayaRajapaksa #VladimirPutin #UnitedStatesofAmerica #UnitedRussia #SriLanka

#ibctamilnewslive #ibctamilnewstoday #ibctamilnewstrending

Stay connected with us:

Subscribe us : https://goo.gl/T4LvFu

YouTube : https://www.youtube.com/c/IBCTamilNews

Facebook : https://www.facebook.com/IBCTamilSriLanka

Twitter : https://twitter.com/IbcSrilanka

Google+ : https://plus.google.com/+IBCTamilTV

Website : http://www.ibctamil.com/

Instagram : https://www.instagram.com/ibctamilsrilanka/

Tiktok : https://www.tiktok.com/@ibctamilsrilanka?lang=en

#SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​
Category
IBC Tamil News
Tags
SriLanka News, Jaffna News, Ibc Tamil News

Post your comment

Comments

Be the first to comment