பிரித்தானியாவில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
பிரித்தானியா வந்த இலங்கைத் தமிழர்கள் சிலர், தாங்கள் மோசடி ஒன்றில் சிக்கவைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்கள்.
Category
iconic tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment