பிரான்ஸில் மக்களை தலைதெறிக்க ஓட வைத்த முதலை - பதற்றதை அடுத்து விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
பிரான்ஸ் ஆற்றில் முதலை காணப்பட்டதை அடுத்து, தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி வீரர்கள் நகரத்திற்கு வருகைத்தந்தனர்.
Category
iconic tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment