பிரான்ஸில் புதிய நடைமுறை! தொலைபேசியில் அடையாள அட்டை வசதி

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
பிரான்ஸில் தொலைபேசியில் அடையாள அட்டை விரைவில் பயன்படுத்த முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Category
iconic tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment