பன்றி இதயத்தை முஸ்லீம், யூதர்கள் ஏற்க முடியுமா? | Pig Heart Transplant

5 Views
Published
Man gets genetically-modified pig heart: அறிவியல் சாதனையும் மத கவலைகளும் - PETA போன்றவை என்ன சொல்கின்றன?

#Pig #HeartTransplant #Health #Muslim

Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
BBC News Tamil

Post your comment

Comments

Be the first to comment