தொகுதி மக்களோடு சேர்ந்து பொங்கல் கொண்டாடிய உதயநிதி..களைகட்டிய சேப்பாக்கம்

4 Views
Published
'பொங்கலோ பொங்கல்..!' பொங்கல் வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்.. தொகுதி மக்களுடன் உற்சாகம்

#Udhayanithistalin #mkstalin #Pongal

Location - MF Farms and Homes
https://maps.app.goo.gl/MzUEbbygfVkXoXSL6

A Managed Farmland at Pulipakkam, Chengalpattu

✭ Affordable Farm Plots @ 165 / Sq.ft
✭ 10,000 Sq.ft @ 16.5 Lakhs Only
✭ 0% Interest Free EMI
✭ 20 Trees of Free Plantation
✭ 2 Years Free Maintenance

Visit: https://mffarmsandhomes.com

https://mffarmsandhomes.com/agri-land-for-sale-in-chengalpattu/

Call us to know more: +91 8939 77 3344
Whatsapp: +91 8939 77 3388

Subscribe - https://bwsurl.com/bairs We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires - Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://bwsurl.com/adv

Reviews & News, go to https://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer's own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://bwsurl.com/btv
Behindwoods Air ▶ https://bwsurl.com/bair
Behindwoods O2 ▶ https://bwsurl.com/bo2
Behindwoods Ice ▶ https://bwsurl.com/bice
Behindwoods Ash ▶ https://bwsurl.com/bash
Behindwoods Gold ▶ https://bwsurl.com/bgold
Behindwoods TV Max ▶ https://bwsurl.com/bmax
Behindwoods Walt ▶ https://bwsurl.com/bwalt
Behindwoods Om ▶ https://bwsurl.com/bom
Category
▷Behindwoods Air

Post your comment

Comments

Be the first to comment