சுவூதி கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை மீறும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை | Tamil | JAFFNA TAMIL TV

8 Views
Published
கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை மீறும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு எச்சரிக்கை
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment