சவூதி ஹஜ் வெளிநாட்டவர்கள் உம்ரா விசா பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் | Tamil | JAFFNA TAMIL TV

6 Views
Published
வெளிநாட்டவர்கள் உம்ரா விசா பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் – சவுதி ஹஜ் அமைச்சகம்
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment