கோயிலுக்குள் பட்டியலினத்தவருக்கு அனுமதி மறுப்பு.. போராட்டம் நடத்தும் பெண்களால் பரபரப்பு

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
கோயிலுக்குள் பட்டியலினத்தவருக்கு அனுமதி மறுப்பு.. போராட்டம் நடத்தும் பெண்களால் பரபரப்பு

#protest #templ #newstamil24x7

About the channel:

News Tamil 24x7 is a 24-hour Tamil news channel. News Tamil 24x7 brings you the latest news on politics, economy, sports, panel discussions with eminent personalities, and noteworthy commentaries.

Follow us for more updates:

Facebook: https://facebook.com/newstamiltv24x7
Twitter: https://twitter.com/newstamiltv24x7
Instagram: https://instagram.com/newstamiltv24x7
Telegram Channel: https://newstamiltv24x7
Website: https://newstamil.tv
Category
▷Tamil News
Tags
news tamil 24x7, news tamil, news tamil channel

Post your comment

Comments

Be the first to comment