கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு.. 50 பார்களை மூட மாவட்ட எஸ்.பி. அதிரடி உத்தரவு | Chengalpattu | IllegalLiquor

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
6 Views
Published
#NewsTamil24X7
கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு.. 50 பார்களை மூட மாவட்ட எஸ்.பி. அதிரடி உத்தரவு | Chengalpattu | Illegal Liquor | Bar Seal Issue

#Chengalpattu #IllegalLiquor #BarSealIssue #newstamil24x7

About the channel:

News Tamil 24x7 is a 24-hour Tamil news channel. News Tamil 24x7 brings you the latest news on politics, economy, sports, panel discussions with eminent personalities, and noteworthy commentaries.

Follow us for more updates:

Facebook: https://facebook.com/newstamiltv24x7
Twitter: https://twitter.com/newstamiltv24x7
Instagram: https://instagram.com/newstamiltv24x7
Telegram Channel: https://newstamiltv24x7
Website: https://newstamil.tv
Category
▷Tamil News
Tags
news tamil 24x7, news tamil, news tamil channel

Post your comment

Comments

Be the first to comment