கனடாவில் இலங்கயருக்கு நிகழ்ந்த பெரும் சம்பவம் Student VISA /WORKING VISA/ SUPER VISA

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
2 Views
Published
follow me here
facebook - https://www.facebook.com/Shangavi.A/
facebook page - https://www.facebook.com/AJShangavi/
Instagram - https://www.instagram.com/shangavianton/
TikTok - https://www.tiktok.com/@aj_shangavi
Category
ICON
Tags
the ICON, THAMIL, JAFFNA

Post your comment

Comments

Be the first to comment