"கதறி அழுத DHONI" | Why Thala Fights with Umpires for Pathirana? | CSK vs GT | Dhoni beats Ronaldo |

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
0 Views
Published
Rajalakshmi Eduverse:
Contact : 9176827682
Whatsapp - https://wa.me/919176987698

Rajalakshmi Eduverse is an Edtech platform which provides online upskilling courses like Python, Data Science, Full stack development and Financial & management accounting course to the common public.
We also provide our learners with a 100% Placement assistance throughout.
For any further queries or assistance kindly visit our website: www.myeduverse.net
Email Id : [email protected]

"கதறி அழுத DHONI" | CSK vs GT : Bravo Dance | Dhoni overtakes Ronaldo | Harbhajan's Flashback | 1 Yellow Vs 3 Blues | MI vs LSG | Karthick MaayaKumar | Big Topic | Episode 1911 |
#CSK #KarthickMaayaKumar #PaidPromotion

Please support us via ❤$ Super Thanks
For Advertisements : +91 63813 45344
Instagram ID is : Karthick_MaayaKumar

Follow Karthick MaayaKumar:
@ https://twitter.com/k_maayakumar
@ karthick_maayakumar

SUBSCRIBE for more Karthick MaayaKumar's Contents:
@ https://bit.ly/32a9P2M

உலகளாவிய அரிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை தமிழ் மொழி ஊடாக உங்களுக்கு எளிமையாக‌ புரிய வைப்பதே எங்களின் நோக்கம்...!
உலகத்தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் மேடையே நமது மாயம் ஸ்டூடியோஸ்...!
இந்த உலகத்தில் எதுவும், எவரும் நிரந்தரமில்லை...
பிற உயிர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டு பயணப்படுவோம்...!
எல்லாம் மாயை, மாயம்...!

கார்த்திக் மாயக்குமாரின் புதிய முயற்சி...
உங்களின் ஊக்கம் தான், எங்களின் உயர்வு...!

This Channel is the unique world of 'Independent Musics & Big topic Explanations' from Karthick MaayaKumar...
Viewers also can put Advertisements in Maayam Studios at affordable cost....

Thanks For Choosing Our Videos...!!!
Category
MAAYAMSTUDIOS
Tags
MaayaM Studios, Karthick MaayaKumar, csk vs gt

Post your comment

Comments

Be the first to comment