என்னால சாதிக்க முடியும்னா ஏன் உங்களால முடியாதா? | Md.Shaks | Josh Talks Tamil

இந்தியா, இலங்கை சமூக வலைத்தளம். 

Share what's new and life moments with your india & Sri lanka friends.
1 Views
Published
Join our Telegram channel to get instant updates -
???? Join - https://t.me/joshtalkstamil

முகமது ஷாகிர், சென்னையை சேர்ந்தவர். இந்த வீடியோவில் இவர் எப்படி இந்த கேலி கிண்டலில் இருந்து வெளிய வந்தார் என்ற கதையை காணலாம்.

Mohammad Shakir hails from Chennai. In this video you can see the story of how he came out of this mockery.

About Speaker:
Md Shaks Instagram- https://www.instagram.com/mohammedshaks/

Watch one of the best Tamil motivational videos in Josh talks Tamil, which would inspire many people in Tamil Nadu and also the Tamil people living around the world. Tamil movies and the Tamil film industry have impacted and brought in Tamil motivation through many stories but this story not just gives the answer to change your perspective on utilizing every opportunity for better living but also learnings that anyone can follow to believe in you and your goals. This story will help you to plan on a simple way to begin the process of possibility within you and also will help to battle your impossibilities. This Tamil motivation talk will change your Life and not just intrudes with inspiration but also will make you start executing the plans that you have made to achieve both short-term and longtime changes that you expect for a Better Life in society.

Josh Talks collects and curates the most inspiring stories of India and provides a platform to showcase them. Speakers from diverse backgrounds are invited to share their stories, highlighting the challenges they overcame, on their journey to success, and realizing their true calling.
► Subscribe to our Incredible Stories, press the red button :arrow_up:
► Say hello on FB: https://www.facebook.com/JoshTalksTamil
► Tweet with us: https://www.twitter.com/JoshTalksLive
► Instagrammers: https://www.instagram.com/JoshTalksTamil
► Josh Talks is in your city soon: https://events.joshtalks.com

**DISCLAIMER**-----

All of the views and work outside the pretext of the video, of the speaker, is his/ her own, and Josh Talks, by any means, does not support them directly or indirectly and neither is it liable for it. Viewers are requested to use their own discretion while viewing the content and focus on the entirety of the story rather than finding inferences in its parts. Josh Talks by any means, does not further or amplify any specific ideology or propaganda.

#mdshak #influencer #motivation #joshtalkstamil
Category
▷ஜோஷ் Talks
Tags
powerful tamil motivation, tamil motivational video, tamil motivational speech

Post your comment

Comments

Be the first to comment