இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் தொகுப்பு-14-01-2022|Today Srilanka Tamil News|Gotabaya Rajapaksa Says

7 Views
Published
Title:இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் தொகுப்பு-14-01-2022|Today Srilanka Tamil News|Gotabaya Rajapaksa Says

#gotabayarajapaksa #sajithpremadasa #mahindarajapaksa #Kajendrakumar#shanakiyan #maithripalasirisena #breakingnews #covidsl #srilankalatestnews #coronanews #todaynews #todaynews #todaynews #covidsrilanka #todaynews #Alisabry #Mahintha #Jaffna#News#lankatoday#Srilankatamilnews#todaysrilankanews#srilankalatestnews#Srilankatodaynews#JaffnaTamilNews#JaffnaNews#TodayJafgnaNews,#Jaffnatamil#tamilnews#todaynews#breakingnews#news1st#Srilankatamilnewstoday#srilankanewsTamil#Tamilsrilankanews#Covid19#CovidSrilanka#CoronaVirus#CovidSL#CoronaNews#TodayCorona#TodayNewsCorona#இலங்கையின்இன்றையசெய்திகள்#இலங்கையின்முக்கியசெய்திகள்#இலங்கையின்பிரதானசெய்திகள்#காலைநேரசெய்திகள்#இலங்கைசெய்தி#இலங்கைதமிழ்செய்திகள்#இலங்கையின்இன்றையசெய்திகள்#இலங்கைசெய்திகள்தொகுப்பு#கொரோனாசெய்திகள்#இரவுநேரசெய்திகள்#மாலைநேரசெய்திகள்
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment