இன்றைய செய்திகள் ஒரே பார்வையில் 13.01.2022

5 Views
Published
இன்றைய செய்திகள் ஒரே பார்வையில் 13.01.2022
-இலங்கையின் தலையெழுத்தை முன்னாள் பிரதமர் ரணிலால் மாத்திரமே மாற்ற முடியும் – ஐ.தே.க.
-எதிர்காலத்தில் குறைவான பணமே அச்சிடப்படும்: மத்திய வங்கி ஆளுநர்
-எரிபொருளுக்காக 2072 ஆம் ஆண்டிலும் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் - ஜே.வி.பி.
Category
▷JAFFNA TAMIL NEWS

Post your comment

Comments

Be the first to comment